Podaci o firmi

Ime firme

„DUNI KIDS“ pr. proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

Šifra delatnosti

1419

Matični broj

63764728

PIB

108875198

Tekući račun

Vojvođanska banka: 325-9500600024698-64

Kontakt

selo Brza
16203 Vucje, Leskovac
Telefon:  016 342 74 47
Mobilni: +381 (0) 60330 98 89

Napomena

„DUNI KIDS“ pr. proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora nije u sistemu PDV-a.